Trình gỡ lỗi không hiện thumbnail link chia sẻ trên Facebook

Nếu bạn chia sẻ một bài viết từ web của mình lên Facebook, Messenger nhưng bị lỗi, đường link này sẽ giúp bạn nhanh chóng gỡ lỗi. Link debug: https://developers.facebook.com/tools/debug  Cách sử dụng cũng khá dễ dàng. Bạn làm theo 2 bước sau: Bước 1: Paste đường link cần chia sẻ trên