Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Instagram News Social News

Instagram đã cho phát video trực tiếp

Facebook đã tiến hành cập nhật tính năng Live Stream cho các tài khoản Instagram tại Việt Nam vào sáng hôm nay, 22/11/2016. Để sử

Facebook News Marketing Social News

Facebook Live Stream, không chỉ đơn giản là chia sẻ video trực tiếp

Facebook đã chính thức mang tính năng Live Stream cho tất cả người dùng tại Việt Nam trên các dòng điện thoại Android và iOS.

Don't Miss Facebook News Social News

5 bước đơn giản để live stream màn hình lên Facebook

Giờ đây, bạn vẫn có thể thực hiện live stream từ màn hình máy tính lên Facebook trang cá nhân cũng như trang doanh nghiệp hay