Tư vấn Facebook Core Targeting từ đội ngũ Cộng đồng Facebook

Dưới đây là một số câu hỏi và trả lời được chọn lọc từ buổi tư vấn Facebook Core Targeting, được thực hiện bởi Đội ngũ Cộng đồng Facebook tại Việt Nam thực hiện. Facebook Core Targeting (Nhắm mục tiêu cơ bản), là một trong những nền tảng cơ bản ban

Tìm hiểu về Facebook Core Targeting

Với Facebook Core Targeting (nhắm mục tiêu cơ bản), bạn có thể dễ dàng nhắm đến tập đối tượng phù hợp với sản phẩm kinh doanh của mình một cách tối ưu nhất. Hãy tìm hiểu Facebook Core Targeting thông qua bài viết này, với nguồn dữ liệu được tư vấn