Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Facebook cập nhật, Tệp khách hàng đã tương tác với Page

Cuối tuần này, Facebook vừa tiến hành cập nhật đến hầu hết các tài khoản quảng cáo tại Việt Nam “Tệp đối tượng đã tương

Facebook News Marketing Social News

Nhắm mục tiêu khách hàng bạn quan tâm trên Facebook

Tùy chọn nhắm mục tiêu quảng cáo của Facebook cho phép bạn tạo đối tượng gồm những người có khả năng quan tâm đến thông