Làm thế nào bảo vệ tài khoản Business Manager

Tài khoản Business Manager (BM) không chỉ đơn thuần là nơi quản trị các Fanpage của doanh nghiệp/khách hàng, mà còn là nơi chứa các thông tin thẻ tín dụng, hãy bảo vệ tài khoản trước các cuộc tấn công có chủ đích. Đến thời điểm hiện tại, Facebook đã bắt