Offline event, nghề Marketing có phải là tiêu tiền?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/08/12 08:00" hide="false" url="" subscr="BGM Business Training nghe marketing co phai la tieu tien" recurring="" rectype="second" repeats=""] Tham dự buổi chia sẻ "Nghề Marketing có phải chỉ là tiêu tiền?" trong chuỗi series "Chuyện nghề Marketing" do BMG Business Training tổ chức. Chủ đề: Chia sẻ về chủ đề "Nghề