Office event, cafe giao lưu cùng đồng nghiệp digital marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/08 08:30" hide="true" url="" subscr="Cafe digital 42018" recurring="" rectype="second" repeats=""] Điểm hẹn lại lên, xin mời anh chị em ngành digital marketing cafe giao lưu - kết nối đầu năm cùng nhau tại Cafe Xưa, 45 Cửu Long (khu Bắc Hải). Buổi giao lưu mang đến những chủ đề mở,