Offline event, Customer Experience Strategy Course

[ujicountdown id="Default" expire="2017/07/29 08:00" hide="false" url="" subscr="Customer Experience Strategy Course" recurring="" rectype="second" repeats=""] The Program is delivered using a combination of instructor-led lectures, case study, surveys and exercises on practical implementation of the concepts discussed within the training. Chủ đề: True leaders treat every customer interaction as a precious and finite

Công nghệ tự phục vụ tại Kiosks của McDonald’s

Với công nghệ hiện đại này, khách hàng của McDonald's chỉ cần thực hiện 4 bước, chờ khoảng 8-10 phút thức ăn sẽ được giao tại bàn chờ phục vụ. Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt và doanh số bán hàng bị giảm sút liên tục trong những năm qua, đại gia