Chia ổ đĩa chưa bao giờ dễ như bây giờ với Window 10

Trước đây nếu bạn cần chia dung lượng thêm cho 1 ổ đĩa hay tách thêm ổ đĩa, thì cách mà bạn phải làm là sừ dụng các phần mềm của bên thứ 3, giờ đây trên Window 10 đã có sẵn tính năng này. Công cụ này được tích hợp