Facebook cập nhật chính sách 20% text

Theo thông báo mới nhất từ Đội ngũ Hỗ trợ Cộng đồng nhà quảng cáo Facebook tại Việt Nam, mạng xã hội này vừa có những thay đổi về chính sách quảng cáo 20% text, chuyển từ chính sách văn bản sang giải pháp dựa trên phân phối. Trước đây: Quảng cáo

Tối ưu hóa quảng cáo Facebook, một số cách bạn nên thử, Phần 1

Các cách để quảng cáo của bạn được Facebook phân phối nhiều hơn, tiếp cận đối tượng mục tiêu, từ đó có những tương tác tốt để có thể "phát sinh" những khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn. Có nhiều bạn đặt vấn đề  về việc làm thế nào