Contact Information

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OSCAR TRẦN

21M Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận
Tp.HCM

GKPD: 0317195213

Let's Talk
Digital Event Facebook News

Offline event, tìm hiểu xu hướng sáng tạo video từ Facebook Creative Hackathon 2017

[ujicountdown id=”Default” expire=”2017/07/21 08:00″ hide=”true” url=”” subscr=”Offline event, tìm hiểu xu hướng sáng tạo video từ Facebook Creative Hackathon 2017″ recurring=”” rectype=”second” repeats=””] Sự kiện là