Offline event, Chọn nghề: Media Operator Optimizer hay Planner

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/29 08:15" hide="false" url="" subscr="Media Operator Optimizer hay Planner="" rectype="second" repeats=""] Sự kiện sẽ cung cấp kiến thức về Media Operator, Media Optimizer & Planner, mỗi công việc sẽ làm những nhiệm vụ cụ thể nào, kiến thức, kỹ năng ra sao... Chủ đề/Giới thiệu: Media Operator, Media Optimizer & Planner

Offline event, DMA coffee, tán gẫu digital marketing & networking

Buổi giao lưu dành cho các thành viên Nhóm Digital Marketing Agency trên Facebook tại khu vực Tp.HCM. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo mối quan hệ trong ngành. Nội dung: Cafe tán gẫu về digital marketing Không chủ đề - Không diễn giả Networking tự do Host: Bảo