Offline event, Digital Transformation for Marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/15 09:00" hide="true" url="" subscr="Event Digital Transformation for Marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Digital transformation là một định nghĩa rộng lớn và tùy theo ngữ cảnh sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng về tổng thể thì digital transformation nói về việc kết hợp công nghệ hay còn gọi

Offline event, Digital transformation và những sai lầm kinh điển truyền thông tiếp thị sản phẩm số

[ujicountdown id="Default" expire="2017/08/12 13:00" hide="false" url="" subscr="Digital Transformation" recurring="" rectype="second" repeats=""]. IT Leader Club (ITLC) cùng Digital Marketing Agency (DMA) tiếp tục tổ chức sự kiện “Yes, I Can Share” về chuyên đề về “Digital Transformation & Những sai lầm kinh điển trong truyền thông tiếp thị sản phẩm số” với