Offline event, Under 30 Summit 2018 – The future is now

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/24 07:30" hide="true" url="" subscr="Under 30 Summit 2018 - The future is now" recurring="" rectype="second" repeats=""] Điều gì sẽ xảy ra khi hơn 1,500 con người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo và khao khát thành công cùng góp mặt trong một ngày sự kiện đầy sôi động và