You are here
Home > Posts tagged "facebook marketing"

Giao diện Blog mới tại OscartranAds Digital Blog

Hệ thống của chúng tôi đã có một sự thay đổi, trang thông tin cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm Facebook marketing và nền tảng Digital marketing đã được chuyển đổi sang giao diện mới. Trang Blog trên hệ thống OscartranAds Digital đã được chuyển sang giao diện mới

Facebook IQ, báo cáo về thị trường làm đẹp tại châu Á và hướng dẫn làm marketing hiệu quả

Cuối năm ngoái, Facebook IQ  đăng tải một bài viết kèm một bản báo cáo 31 trang, tổng quan về thị trường làm đẹp tại châu Á và hướng dẫn cách làm nội dung marketing cho lĩnh vực này. Báo cáo được Facebook ủy nhiệm cho TapestryWorks, khảo sát 4158 và phỏng

Top