Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Ứng dụng hẹn hò Facebook Dating ra mắt người dùng Việt Nam

Từ Meet New Friends cho đến Dating rồi Secret Crush, Facebook đang dần mở rộng hệ sinh thái cho cộng đồng được xem là nhớ