Facebook Messenger vừa cập nhật thêm 2 tính năng mới

Facebook Messenger vừa cập nhật thêm 2 tính năng mới gồm Tin nhắn cảm xúc (Message Reactions) và Nhắc đến ai đó (Mention). Message Reactions Facebook vừa mang cả bộ phản ứng cảm xúc thích, vui , buồn, yêu, giận giữ và thêm có hoặc không vào tin nhắn Messenger, với tên

Facebook Messenger cập nhật tính năng gọi theo nhóm

Mới đây, Facebook Messenger đã cập nhật tính năng gọi theo nhóm, điều này sẽ giúp cho người dùng có những trải nghiệm tốt hơn về dịch vụ Facebook mang đến, thay vì trước đây phải sử dụng qua các ứng dụng phổ biến như Skype , Google Hangout chẳng