Download, kích thước hình ảnh Facebook 2017

Nếu bạn đang tìm kiếm các kích thước hình ảnh chuẩn để đăng lên Facebook thì bạn có thể download file PDF bên dưới. Thông tin kích thước hình ảnh trên Facebook được cập nhật vào tháng 03/2017 và chia sẻ bởi techwyse.com.  Download Facebook Image Dimensions Updated 2017 Theo Facebook, những mục tiêu