Offline event, Làm sao để xây dựng một team Marketing in-house hiệu quả?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/07/22 15:00" hide="false" url="" subscr="Offline event, Làm sao để xây dựng một team Marketing in-house hiệu quả?" recurring="" rectype="second" repeats=""] Sự kiện “Xây Dựng Team Marketing In-house” với phần chia sẻ từ các diễn giả đến từ nhiều ngành khác nhau, sẽ mang đến cho bạn những kiến thức