Facebook Messenger vừa cập nhật thêm 2 tính năng mới

Facebook Messenger vừa cập nhật thêm 2 tính năng mới gồm Tin nhắn cảm xúc (Message Reactions) và Nhắc đến ai đó (Mention). Message Reactions Facebook vừa mang cả bộ phản ứng cảm xúc thích, vui , buồn, yêu, giận giữ và thêm có hoặc không vào tin nhắn Messenger, với tên