Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Agency News Campaign Case Study

[Case study] Chiến dịch Quảng cáo “Monty the Penguin” của John Lewis

Chiến dịch “Monty the Penguin” của John Lewis đã đạt nhiều giải thưởng lớn ở những sân chơi như Cannes Lions, Clio Awards và One