Offline event, DMA Digital Coffee & Networking

Sự kiện là buổi giao lưu gặp gỡ, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên trong Cộng đồng Digital Marketing Agency tại khu vực Hà Nội. Nội dung: Gặp gỡ các thành viên DMAHN. Các thành viên giới thiệu về mình và công việc trong ngành