Offline event, giải mã hệ thống quản trị bằng công nghệ của Thế Giới Di Động

[ujicountdown id="Default" expire="2017/08/25 08:00" hide="false" url="" subscr="Chuỗi sự kiện Business Roadshow 2017 Thế Giới Di Động" recurring="" rectype="second" repeats=""] Lần đầu tiên Ông Nguyễn Đức Tài sẽ chia sẻ cho cộng đồng doanh nghiệp những bí mật phía sau hậu trường về hệ thống quản trị của Thế Giới Di Động.