Facebook gia tăng “sức mạnh” cho nút Call-to-Action

Giờ đây, các nhà quảng cáo cũng như chủ doanh nghiệp trên Facebook đã có thể tùy biến thêm nút kêu gọi hành động (Call to Action), nhằm thu hút khách hàng tiềm năng tiếp cận sản phẩm của mình. Nút kêu gọi hành động giúp gợi ý và điều hướng mọi