You are here
Home > Posts tagged "phễu marketing"

Phễu Marketing & cách chuyển hóa khách hàng trên Facebook

Phễu Marketing (Marketing Funnel) là một mô hình chuyển hoá khách hàng, từ các bước cơ bản như nhận thức thương hiệu, đến mua hàng và trở thành khách hàng thân thiết. OscartranAds tổng hợp lại phần giao lưu giữa đại diện Facebook và người dùng về nội dung này. Đầu

Facebook cập nhật, Tệp tùy chỉnh đã Tương tác với Nội dung

Facebook đã chính thức cung cấp tính năng Tệp tuỳ chỉnh mới - Đối tượng đã tương tác với nội dung trên Facebook (Engagement Custom Audience), trong trình quản lý quảng cáo (Ads Manager) và Power Editor. Từ nay, người dùng Facebook (nhà quảng cáo trên Facebook) có thể tạo tệp Tuỳ chỉnh

Top