You are here
Home > Posts tagged "sự kiện DMA"

Offline event, Digital transformation và những sai lầm kinh điển truyền thông tiếp thị sản phẩm số

. IT Leader Club (ITLC) cùng Digital Marketing Agency (DMA) tiếp tục tổ chức sự kiện “Yes, I Can Share” về chuyên đề về “Digital Transformation & Những sai lầm kinh điển trong truyền thông tiếp thị sản phẩm số” với nội dung chuyên sâu hơn và thực tế. Chủ đề: Tiếp

Offline event, DMA Digital Coffee & Networking

Sự kiện là buổi giao lưu gặp gỡ, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên trong Cộng đồng Digital Marketing Agency tại khu vực Hà Nội. Nội dung: Gặp gỡ các thành viên DMAHN. Các thành viên giới thiệu về mình và công việc trong ngành

Top