You are here
Home > Posts tagged "sự kiện MACE"

Offline event, Chọn nghề: Media Operator Optimizer hay Planner

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/29 08:15" hide="false" url="" subscr="Media Operator Optimizer hay Planner="" rectype="second" repeats=""] Sự kiện sẽ cung cấp kiến thức về Media Operator, Media Optimizer & Planner, mỗi công việc sẽ làm những nhiệm vụ cụ thể nào, kiến thức, kỹ năng ra sao... Chủ đề/Giới thiệu: Media Operator, Media Optimizer & Planner

Offline event, lối đi nào cho Marketer

[ujicountdown id="Default" expire="2017/08/20 08:00" hide="false" url="" subscr="MACE event loi di nao cho marketer" recurring="" rectype="second" repeats=""] Hãy đến với buổi WorkShop của MACE Group, chúng tôi sẽ giúp bạn định hướng và chọn lựa con đường bạn đi. Chủ đề: Lối đi nào cho Marketer trong thế giới Marketing rộng lớn? Hãy đến

Offline event, MACE Group, Cafe giao lưu digital marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2017/08/12 16:00" hide="false" url="" subscr="Cafe giao luu MACE" recurring="" rectype="second" repeats=""] Cuối tuần này các thành viên của Nhóm MACE - Marketing in digital world sẽ có buổi gặp mặt giao lưu, mời các bạn quan tâm cùng tham dự. Nội dung: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết

Top