Offline event, Public Relations & Social Media – Networking Workshop

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/28 07:30" hide="false" url="" subscr="Public Relations & Social Media" recurring="" rectype="second" repeats=""] Public Relations & Social Media - Networking Workshop là sự kiện được đồng tổ chức bởi Marketing Insider Academy, Advertising Vietnam và Brands Vietnam, cung cấp kiến thức về PR và Social Media. Chủ đề/Giới thiệu: Đây là buổi chia sẻ