Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Thực hư chuyện Facebook mở lại tính năng UID

Facebook đã có phản hồi chính thức trước thông tin mở lại tính năng UID, trong việc tạo Đối tượng tuỳ chỉnh (Custom Audience) quảng cáo