Contact Information

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OSCAR TRẦN

21M Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận
Tp.HCM

GKPD: 0317195213

Let's Talk
Facebook News Marketing Social News

Facebook cập nhật, Tệp tùy chỉnh đã Tương tác với Nội dung

Facebook đã chính thức cung cấp tính năng Tệp tuỳ chỉnh mới – Đối tượng đã tương tác với nội dung trên Facebook (Engagement Custom