Tư vấn Facebook Core Targeting từ đội ngũ Cộng đồng Facebook

Dưới đây là một số câu hỏi và trả lời được chọn lọc từ buổi tư vấn Facebook Core Targeting, được thực hiện bởi Đội ngũ Cộng đồng Facebook tại Việt Nam thực hiện. Facebook Core Targeting (Nhắm mục tiêu cơ bản), là một trong những nền tảng cơ bản ban