Contact Information

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OSCAR TRẦN

21M Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận
Tp.HCM

GKPD: 0317195213

Let's Talk
Don't Miss Facebook News

Cập nhật thay đổi số liệu báo cáo Facebook Ads sau 30/04/2019

Facebook sẽ có một vài thay đổi về số liệu báo cáo tối ưu quảng cáo sau ngày 30/04/2019. Thông báo này các Nhà quảng

Facebook News Social News

Hiểu về Cấu trúc chiến dịch Quảng cáo trên Facebook

Bài viết này sẽ chia sẻ đến các bạn vừa mới tiếp cận và quảng cáo trên Facebook. Để có thể thiết lập được các