Facebook thử nghiệm tính năng thông báo pop-up

Facebook đang tiến hành thử nghiệm một tính năng mới, cho phép hiển thị thông báo bình luận từ người dùng theo dạng cửa sổ pop-up. Khi một bài post của người dùng được bạn bè bình luận, một cửa sổ chat dạng pop-up sẽ tự động hiển thị bên dưới trình