Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Truy cập Facebook kể cả bị chặn trên PC và Phone

Thỉnh thoảng vì một lý do nào đó, Facebook tại Việt Nam sẽ bị ngắt kết nối với cộng đồng người dùng hoặc bị giới