Offline event, Sales vs Marketing – Cuộc chiến đã đến hồi kết?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/29 08:30" hide="false" url="" subscr="Sales vs Marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] UAN lần này mang đến một chủ đề mang tên “Sales vs Marketing – Cuộc Chiến Không Hồi Kết?” với sự tham gia của các anh / chị là những người đứng đầu về marketing và sales với nhiều