Offline event, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2017/09/24 07:00" hide="false" url="" subscr="Danh gia hieu qua chien dich marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing là sự kiện do cộng đồng UAN tổ chức với sự chia sẻ của các diễn giả từ nhiều khía cạnh khác nhau của chủ đề đánh giá

Offline event, Digital tracking – thấu hiểu để tăng trưởng

[ujicountdown id="Default" expire="2017/07/29 13:00" hide="false" url="" subscr="Digital tracking Underground Agency Network" recurring="" rectype="second" repeats=""] Mỗi bước trong hành trình người dùng (customer journey) lại có những chỉ số đo lường (metrics) khác nhau. Vậy cần phải xác định chỉ số nào cho đúng? Chủ đề: Tầm quan trọng của việc đo lường

Offline event, Làm sao để xây dựng một team Marketing in-house hiệu quả?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/07/22 15:00" hide="false" url="" subscr="Offline event, Làm sao để xây dựng một team Marketing in-house hiệu quả?" recurring="" rectype="second" repeats=""] Sự kiện “Xây Dựng Team Marketing In-house” với phần chia sẻ từ các diễn giả đến từ nhiều ngành khác nhau, sẽ mang đến cho bạn những kiến thức