Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Social News

WhatsApp đạt 1 tỷ người dùng hàng ngày

Ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Facebook vừa chạm mốc 1 tỷ người dùng hàng ngày, trong đó người dùng hàng tháng đạt 1.3 tỷ,