Offline event, Performance based Ads – bí quyết tối ưu hiệu quả

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/21 08:00" hide="true" url="" subscr="PERFORMANCE BASED ADS – BÍ QUYẾT TỐI ƯU HIỆU QUẢ" recurring="" rectype="second" repeats=""] Việc lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả, giúp đạt một trong các các mục tiêu như: có thể là truyền tải thông điệp tốt hơn;

Offline event, Performance Based Marketing – làm thế nào cho đúng?

[ujicountdown id="Default" expire="2017/09/23 07:00" hide="false" url="" subscr="Performance Marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Là workshop do Ureka Media (một agency hoạt động với định hướng mang lại Hiệu quả từ Quảng cáo) tổ chức với sự tham gia chia sẻ của các diễn giả đến từ OSTS Digital. Chủ đề/Giới thiệu: Performance Marketing, hay