You are here
Home > Posts tagged "VNG"

Offline event, VNG UniTalk: Catch Trends, Get Jobs

"Catch Trends, Get Jobs" là sự kiện đầu tiên trong chuỗi VNG UniTalk dành cho sinh viên khối ngành công nghệ, nhằm chia sẻ kiến thức về ngành nghề, thị trường và xu hướng công nghệ trong kỉ nguyên số. Thông tin sự kiện được tóm tắt bên dưới. Thời

Top