Offline event, Digital Transformation for Marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2018/04/15 09:00" hide="true" url="" subscr="Event Digital Transformation for Marketing" recurring="" rectype="second" repeats=""] Digital transformation là một định nghĩa rộng lớn và tùy theo ngữ cảnh sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng về tổng thể thì digital transformation nói về việc kết hợp công nghệ hay còn gọi

Offline event, tăng doanh số với Digital marketing

[ujicountdown id="Default" expire="2017/10/15 08:00" hide="false" url="" subscr="Tang doanh so="" rectype="second" repeats=""] Cộng đồng marketing MACE sẽ tổ chức buổi hội thảo "Tăng Doanh Số Với Digital Marketing" với những nội dung hứa hẹn sẽ vô cùng hữu ích dành cho các marketer trẻ. Chủ đề/Giới thiệu: Vì sao nhãn hàng sử dụng