Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Agency News Campaign Case Study

[Case study] Chiến dịch biểu tượng cảm xúc PepsiMojis

Pepsi đang có kế hoạch đưa ra mẫu chai và lon in hình emoji tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu trong năm nay.