Contact Information

Nguyen Van Troi Street, No 21M
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Let's Talk
Facebook News Social News

Facebook cập nhật tính năng messenger chát nhiều tài khoản trên thiết bị android

Facebook đã chính thức công bố tính năng cho phép người dùng chat bằng nhiều tài khoản khác nhau qua ứng dụng Messenger (multiple account