Contact Information

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO OSCAR TRẦN

21M Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận
Tp.HCM

GKPD: 0317195213

Let's Talk
Đôi khi, nhóm quảng cáo không tiếp cận được tất cả những người bạn mong muốn. Sau đây là cách bạn có thể ngăn ngừa sự cố phân phối dưới mức.

Đặt giá thầu chính xác

Nếu đang đặt giá thầu theo cách thủ công (thay vì để Facebook tối ưu hóa giá thầu của bạn), tốt nhất bạn nên đặt giá thầu ở số tiền tối đa bạn sẵn lòng thanh toán cho kết quả mà nhóm quảng cáo được tối ưu hóa.

 • Giá thầu tự động

Giá thầu tự động là giá thầu Facebook đặt cho nhà quảng cáo trên cơ sở từng cuộc đấu giá. Facebook tính toán giá thầu với mục tiêu là chi toàn bộ ngân sách của nhà quảng cáo và mang về kết quả cao nhất từ việc tối ưu hóa nhóm quảng cáo đó. Nếu không có một giá trị cụ thể trong đầu cho kết quả đang tối ưu hóa hoặc vẫn đang cố gắng tìm ra giá thầu thủ công phù hợp thì nên chọn giá thầu tự động.

 • Giá thầu thủ công

Giá thầu thủ công là giá thầu nhà quảng cáo tự/được gửi ý từ Facebook để đặt trong các phiên đấu giá. Giá thầu này có nghĩa nhà quảng cáo cho Facebook biết biết số tiền tối đa nhà quảng cáo sẽ sẵn lòng trả cho kết quả tối ưu hóa nhóm quảng cáo nào đó. Để đảm bảo Facebook có thể tối ưu hóa hết mức quảng cáo, Facebook vẫn đưa ra lời khuyên không nên đặt giá thầu dưới mức tối đa.

Quảng cáo Facebook, tránh sự cố phân phối dưới mức
Nếu đang đặt giá thầu theo cách thủ công (thay vì để Facebook tối ưu hóa giá thầu của bạn), tốt nhất bạn nên đặt giá thầu ở số tiền tối đa bạn sẵn lòng thanh toán cho kết quả mà nhóm quảng cáo được tối ưu hóa.

Một vài thông tin chia sẻ về cách tối ưu hóa quảng cáo theo giá thầu từng mục tiêu quảng cáo:

Page Likes:

 • Page Likes (mặc định)
 • Clicks (CPC)

Page Post Engagement:

 • Post Engagement (mặc định)
 • Daily Unique Reach
 • Clicks (CPC)
 • Impressions (CPM)

Clicks to Website:

 • Link Clicks to Website/Pay per impressions (mặc định)
 • Daily Unique Reach
 • Link Clicks to Website/ Pay per Link Click (CPC)
 • Impressions (CPM)

Website Conversions:

 • Website Conversions (mặc định)
 • Daily Unique Reach
 • Clicks (CPC)
 • Impressions (CPM)

Mobile App Installs:

 • Clicks (CPC) (mặc định)

Mobile App Engagement:

 • Clicks (CPC) (mặc định)
 • Daily Unique Reach

Desktop App Installs:

 • Desktop App Engagement (mặc định)
 • Clicks (CPC)

Offer Claims:

 • Desktop App Installs (mặc định)
 • Desktop App Installs – Pay Per Install
 • Clicks (CPC)

Desktop App Engagement:

 • Offer Claims (mặc định)
 • Clicks (CPC)

Event Responses:

 • Event Responses (mặc định)
 • Daily Unique Reach
 • Clicks (CPC)
 • Impressions (CPM)

Video Views:

 • Video Views (mặc định)
 • Daily Unique Reach

Xem thêm Chiến lược đấu giá thầu quảng cáo trên Facebook

Chọn đối tượng thích hợp

Chọn đối tượng thích hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phân phối của nhóm quảng cáo. Hãy sử dụng đối tượng cụ thể nhưng không cụ thể đến mức đối tượng trở nên quá nhỏ.
 • Tạo đối tượng hẹp là gì?: Bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo đến nhóm người nhỏ hơn, cụ thể hơn, bạn sẽ có thể cá nhân hóa nội dung và hình ảnh để thu hút đối tượng. Nếu đối tượng của bạn quá nhỏ, bạn có thể thấy quảng cáo hoạt động không hiệu quả như mình muốn. Đảm bảo bạn đang nhắm mục tiêu ít nhất vài nghìn người.
 • Tạo đối tượng rộng là gì?: Bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng rộng, bạn có thể xây dựng nhận thức về thương hiệu và tạo tiếng vang cho doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đối tượng của bạn quá lớn, bạn có thể thấy mình không nhận được số lần hiển thị mà bạn muốn. Điều này còn ảnh hưởng đến việc cán cân ngân sách quảng cáo của bạn giữa đối tượng rộng – ngân sách ít và sự cạnh tranh với các nhà quảng cáo khác.
Quảng cáo Facebook, tránh sự cố phân phối dưới mức
Chọn đối tượng thích hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phân phối của nhóm quảng cáo

Một số điều có thể hữu ích khi chọn đối tượng:

 • Sử dụng cách nhắm mục tiêu dựa trên sở thích và/hoặc hành vi
 • Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh từ pixel hoặc dữ liệu khách hàng của bạn
 • Sử dụng Đối tượng tương tự dựa trên những khách hàng tốt nhất của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhắm vào khách hàng có giá trị cao nhất của mình, nhiều khả năng bạn phải đặt giá thầu cao hơn mức bình thường để tiếp cận họ

Đối tượng cũng cần phù hợp với mục tiêu quảng cáo của bạn (ví dụ: sử dụng đối tượng rộng cho quảng cáo nhận thức về thương hiệu; sử dụng đối tượng cụ thể hơn cho quảng cáo phản hồi trực tiếp)

Hãy lưu ý đến trường hợp chồng chéo đối tượng

Chồng chéo đối tượng nghĩa là bạn đang nhắm mục tiêu nhiều nhóm quảng cáo đến các đối tượng khác nhau có một số người trùng nhau.

Đây không hẳn là một điều không hay nhưng vì chúng ta cố gắng tránh hiển thị cho mọi người quá nhiều quảng cáo từ một nhà quảng cáo trong khoảng thời gian ngắn nên điều này có thể khiến cho từng nhóm quảng cáo đó khó chi tiêu hết ngân sách hơn.

Quảng cáo Facebook, tránh sự cố phân phối dưới mức
Đối tượng chồng chéo cho phép marketer chọn hai nhóm đối tượng (tối đa là 5 nhóm) và lọc ra có bao nhiêu người có điểm chung (đặc điểm, hành vi, sở thích) giữa hai nhóm.

Để tránh hoặc giảm chồng chéo đối tượng:

 • Đầu tiên, cố gắng tinh chỉnh phần nhắm mục tiêu của bạn bằng các mẹo ở trên: Hãy tận dụng tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, độ tuổi, giới tính, sở thích và/hoặc hành vi để đảm bảo mỗi nhóm quảng cáo có một đối tượng cụ thể và khác biệt. Bạn cũng có thể thử tạo Đối tượng tùy chỉnh riêng (từ một pixel hoặc dữ liệu khách hàng của bạn) hoặc Đối tượng tương tự (gồm những người tương tự như khách hàng tốt nhất của bạn) cho mỗi nhóm quảng cáo.
 • Hãy hợp nhất các nhóm quảng cáo bị chồng chéo: Nếu sự cố này tiếp tục xảy ra, hãy thử hợp nhất một số nhóm quảng cáo đang bị chồng chéo. Nếu một số nhóm quảng cáo đang nhắm mục tiêu đến các đối tượng rất giống nhau, bạn có thể nhìn thấy kết quả tốt hơn bằng cách hợp nhất các nhóm quảng cáo đó thành một nhóm quảng cáo có ngân sách cao hơn.

Lưu ý: Hợp nhất và tinh chỉnh là những cách giải quyết vấn đề trái ngược nhau. (Một cách làm cho đối tượng lớn hơn, một cách làm cho đối tượng nhỏ đi). Chung quy lại để không rườm rà, nếu hai đối tượng đủ khác biệt để đặt giá thầu khác nhau, cho các nhóm quảng cáo, nhắm mục tiêu đến một đối tượng này, so với đối tượng kia, hãy thử tiếp tục tách biệt và tinh chỉnh thêm. Nếu không, hãy thử hợp nhất và kết hợp ngân sách của chúng.

Cải thiện điểm phù hợp và phản hồi

Nếu quảng cáo của bạn có điểm phù hợp thấp hoặc phản hồi tiêu cực, khả năng phân phối của quảng cáo có thể bị ảnh hưởng.

Nếu điểm phù hợp của quảng cáo thấp hoặc mức phản hồi tiêu cực cao, đầu tiên, hãy thử điều chỉnh phần nhắm mục tiêu của bạn. Nếu cách này không giúp ích được, hãy điều chỉnh nội dung của bạn:

Quảng cáo Facebook, tránh sự cố phân phối dưới mức
Điểm chất lượng quảng cáo ảnh hưởng một phần đến giá thầu quảng cáo
 • Xem xét hình ảnh/video và thông điệp quảng cáo. Hình ảnh/video quảng cáo bắt mắt hơn văn bản nên hãy tập trung vào cải tiến hình ảnh/video trước. Đảm bảo bạn giữ cho thông điệp của mình luôn đơn giản và liên quan tới những gì bạn đang quảng cáo.
 • Làm mới nội dung. Theo thời gian, đối tượng đã từng phản ứng tích cực với quảng cáo của bạn có thể trở nên chán quảng cáo đó. Khi điểm phù hợp của quảng cáo giảm, hãy thử tạo quảng cáo khác có nội dung mới cho đối tượng đó.
Quảng cáo Facebook, tránh sự cố phân phối dưới mức
Điểm chất lượng quảng cáo sẽ tự động cập nhật sau khi quảng cáo có 500 lần hiển thị
 • Thử nghiệm các quảng cáo và đối tượng khác nhau. Hiển thị quảng cáo khác nhau cho cùng một đối tượng mục tiêu hoặc hiển thị cùng một quảng cáo cho các đối tượng mục tiêu khác nhau. Tìm kiếm mô hình về cách thức quảng cáo của bạn hoạt động và cung cấp thông tin chi tiết về điều gì là hiệu quả. Ví dụ: một số quảng cáo có thể luôn đạt điểm liên quan cao hơn. Những quảng cáo đó có điểm gì chung?
 • Không sử dụng nội dung xúc phạm hoặc gây nhầm lẫn. Những nội dung như vậy có thể khiến mọi người chú ý nhưng cuối cùng lại dẫn tới trải nghiệm xấu. Hãy cố tìm cách khác để nổi bật.

Tìm hiểu thêm về Giá thầu trung bình và Giá thầu tối đa

OscartranAds.com

Nguồn tham khảo: Facebook Business

Share:

Chào mọi người! Mình là Cường (Oscar), mình là Creator tại OscartranAds Digital Blog. Nơi đây sẽ là kênh thông tin chia sẻ kinh nghiệm về Social Media - Facebook Marketing và PR/Content Marketing. Hy vọng OscartranAds sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn và mong nhận được sự góp ý của mọi người để thông tin được chia sẻ chất lượng và phong phú hơn.